Algoritmus s voľným rýmom

Algoritmus s voľným rýmom

Už som videl všetko.Všetky tie milé zvieratkáa rýchle recepty za pár sekúnd. Už som videl všetko.… View Post
Pre blbosť

Pre blbosť

… a keď sa pozrieš na mňa, tak som už minulosť. Dobrá, či zlá, skončila pre blbosť. S jazvou na tvári ví… View Post
Netradičná ale s láskou

Netradičná ale s láskou

Si chvíľa odveká, trápiš milujúceho človeka. Si chvíľa daždivá, cigareta mámivá. Si vôňa lesa, si vánok … View Post
Vločka

Vločka

Vo svetle pouličnej lampy padá vločka. Kľukato padá vločka snehu, vetrom blúdi – nepočká a ja tu čakám … View Post
Čo Ti nepoviem…

Čo Ti nepoviem…

Dnes ti opäť nepoviem, ako Ťa mám rád. Aby všetko bolo v poriadku, napíšem iba do riadku to, čo som … View Post
Instagram Threads