Algoritmus s voľným rýmom

Algoritmus s voľným rýmom

Už som videl všetko.Všetky tie milé zvieratkáa rýchle recepty za pár sekúnd. Už som videl všetko.… View Post
Po búrke sa rozjasní

Po búrke sa rozjasní

Ak očakávate, že skladba je o počasí, mýlite sa. Hľadajte v tom radšej metaforu o vzťahoch, ktoré … View Post
Přestupní stanice

Přestupní stanice

Krásna spolupráca sa mi naskytla hneď po prekonanom covide, čo bolo energeticky náročné obdobie. Vďaka iniciatíve a nasadeniu … View Post
Svět se zbláznil, držme se

Svět se zbláznil, držme se

Doba covidová je bláznivá a je čím ďalej tým dôležitejšie, aby sme si pomáhali. Práve s tý… View Post
Posledný z básnikov

Posledný z básnikov

Videoklip od kapely The Next Regime, ktorý je taký, aký doba covidová dovolila. Obrazová kompilácia, ktorá odkazuje na text skladby a osobnosti „klubu 27“. View Post
Instagram Threads